Leduc 0.21

Leduc 0.21 var et subsonisk eksperimentelt ramjet fly udviklet af flyingeniøren René Leduc i 1950’erne og produceret i 1953 af Bréguet Aviation i Toulouse i Frankrig.

Flyet blev drevet af en Ramjet motor.

Den blev oprindelig projekteret som Leduc 0.20.

Leduc 0.21 blev ligesom forgængeren Leduc 0.10 bygget som et forsknings- og eksperimental fly, der skulle udvikle og teste de særlige muligheder som Ramjet teknologien indebar.

På grund af Ramjet-teknologiens særlige funktionsmåde, kunne flyet ikke starte og foretage en take-off ved egen hjælp, men måtte bugseres op i en vis højde og hastighed af et andet fly.

Herefter frigjorde man flyet, der så startede Ramjet motoren ved en bestemt hastighed.

Først herefter var et Ramjet fly istand til at flyve ved egen motorkraft.

Leduc 0.21 var ca. 30 % større end forgængeren Leduc 0.10 og havde brændstoftanke på vingespidserne, men var ellers meget lig Leduc 0.10.

Breguét Aviation producerede to eksemplarer af flyet, der gennemgik et meget detaljeret testprogram fra 1953 til 1956.

Flyet gennemførte 284 testflyvninger og nåede op på hastigheder lige under Mach 1.