Flyvevåbnet


Flyvevåbnet - flyvere.dkFlyvevåbnet, der internationalt forkortes RDAF (Royal Danish Air Force), er den luftmilitære gren af Danmarks forsvar.

Det er underlagt Værnsfælles Forsvarskommando, der igen er underlagt Forsvarsministeriet.

Folketinget vedtog den 27. maj 1950, ved lov nr. 242, at Danmark skulle have et selvstændigt flyvevåben.

Flyvevåbnet blev oprettet den 1. oktober 1950 som en sammenlægning af de to tidligere flyverkorps i det danske forsvar; Hærens Flyvertropper og Marinens Flyvevæsen.

Flyvevåbnets første militære chef var general C.C. Førslev.

Flyvevåbnet udøver kontrol med al militær flyvning i dansk luftrum og med danske flyversoldater udsendt i internationale operationer.

Flyvevåbnet udfører opgaver som:

  • Afvisningsberedskab
  • Deltagelse i internationale operationer
  • Eftersøgnings- og redningsopgaver
  • Luftrumsovervågning og afvisningsberedskab
  • Havmiljøopgaver
  • Støtte til politi og specialstyrker
  • Lufttransport og VIP-flyvninger