Aero Vodochody

Aero L-39 Albatros - flyvere.dk

Aero L-39 Albatros

Aero L-39 Albatros er et militært trænings jet fly udviklet i 1960’erne af Aero Vodochody i det daværende Tjekkoslovakiet.