Milliardunderskud for SAS - flyvere.dk

SAS winglet. Foto (cropped): Thomas Woodtli. CC BY 2.0

Milliardunderskud for SAS

Kategori: Nyheder, Nyheder 2022

Tags: Coronakrisen, SAS

Tirsdag i denne uge offentliggjorde flyselskabet SAS Q1 2022 kvartalsregnskab for perioden november 2021 – januar 2022.

Resultatet er et milliardunderskud for SAS på ca. 2,4 milliarder svenske kroner (SEK), hvilket svarer til ca. 1,7 milliarder danske kroner (DKK).

Resultatet for SAS skal (naturligvis) ses i lyset af Coronakrisen, der ramte flybranchen hårdere end mange andre brancher.

Pandemien har været en hård omgang – også for SAS, men det er ikke selskabets eneste udfordring.

For SAS betød pandemien at stort set hele flyselskabets forretning forsvandt som dug for solen i løbet af få dage, da Corona-restriktionerne blev indført over det meste af verden.

I løbet af foråret 2020 måtte flyselskaber enten opsige eller sende medarbejdere hjem i stort tal.

Samtidig blev selskaberne tvunget til at holde deres fly på jorden – der var ikke nogle passagerer.

SAS opsagde og sendte medarbejdere hjem i flere omgange i løbet af foråret 2020.

Den værste periode i flybranchens historie

SAS nævner i den pressemeddelelse, der følger med offentliggørelsen af regnskabet, at de seneste to år har været the most challenging in the history of the aviation industry og at fremtiden (for flybranchen) er uforudsigelig.

SAS har været hårdere ramt af pandemiens konsekvenser end andre skandinaviske flyselskaber.

Det skyldes blandt andet, at selskabets meget store segment af erhvervskunder for en stor dels vedkommende har fundet andre måder at holde kunde møder på.

Før pandemien var det naturligt for langt de fleste af SAS erhvervskunder at benytte selskabets globale net til at holde kontakt til kunder og interessenter over hele verden.

Nu er mange fysiske kundemøder afløst af Skype, Zoom og Teams møder online.

Den nye virkelighed som pandemien skabte har fået øjnene op hos mange virksomheder verden over for at der kan spares rigtig mange penge på flyrejse kontoen.

De digitale mødeformer blevet det nye sort og er kommet for at blive!

SAS har mange udfordringer

Ifølge SAS Q1 2022 QUARTER NEGATIVELY IMPACTED BY OMICRON rapport er selskabets udgifter til flybrændstof steget med 174 procent!

I efteråret 2021 valgte SAS, sammen med blandt andre Norwegian, ikke at fastlåse prisen på flybrændstof.

Beslutningen blev taget på baggrund af hele den usikre situation for flybranchen, som pandemien har skabt.

Fastlåsning af brændstofprisen kaldes hegding.

Hegding er en kontraktmæssig konstruktion, der giver brændstof leverancer til en fast aftalt pris uanset markedskonjunkturer.

Brændstofprisernes himmelflugt har vist sig at være en meget stor bet for SAS og det kan ses i det nye Q1 2022 kvartalsregnskab.

SAS har kæmpegæld

SAS Q1 2022 regnskab viser, at selskabets gæld er næsten 10 gange større end selskabets egenkapital.

Selskabets rentebærende gæld udgør ifølge det nyeste regnskab fra SAS ca. 24,7 milliarder kroner, mens egenkapitalen er på ca. 2,7 milliarder kroner.

Uden handling risikerer SAS at gå konkurs

Selvom SAS likviditet sådan set er god lige nu, så slæber SAS rundt på flere store klodser om begge ben, der truer selskabets eksistens.

Flere luftfartsanalytikere i både ind- og udland vurderer, at hvis ikke SAS reagerer på udfordringerne, så risikerer SAS at løbe ind i en konkurs indenfor en overskuelig fremtid på et par år.

Aktieanalysechef hos Sydbank, Jacob Pedersen siger til nyheder.tv2.dk, at:

… [uden] forandringer, går man konkurs, for man kommer ikke til at tjene penge..

Jacob Pedersen, Sydbank til tv2.dk

Den store gæld, det vigende antal erhvervskunder, de stigende brændstofpriser og en faldende aktiekurs, er udfordringer, som ingen ansvarlig erhvervsledelse kan sidde overhørig ret længe.

Dens største klods er selskabets enorme gæld.

SAS regnskab fik ifølge dr.dk den norske bank DNB til at slå fast, at uden en plan for fremtiden, DNB kalder det en rekonstruktion, kan SAS ikke reddes.

SAS har en plan – SAS Forward

Sammen med offentliggørelsen af SAS Q1 2022 kvartalsregnskabet lancerede SAS sin SAS FORWARD plan, der er en samlet plan for en gennemgribende forandring af selskabet.

SAS opstiller i SAS FORWARD planen seks områder, som SAS ikke forklarer nærmere.

Det er områder hvor der vil ske en række – om ikke fundamentale ændringer af SAS – så gennemgribende forandringer af SAS som flyselskab.

 • Reduktion af de årlige omkostninger med 7,5 milliarder (SEK) svenske kroner.
  SAS nævner i planen, at selskabet vil arbejde for en aggressivt reducering af omkostningerne gennem en langt mere omfattende byrdefordeling på tværs af alle større interessent- og kreditorgrupper.1
 • Nyt design af flåde, netværk og produkter.
  SAS vil adoptere et nyt netværksprincip og fremtidssikre sin flåde og sine produkter til gavn for kundeoplevelsen af SAS.2
 • Digital transformation.
  SAS vil gennemgå en større digital transformation, der skal give forbedringer af kundeoplevelser, der igen skal føre til økonomiske fordele.3
 • Positionering af SAS som førende inden for bæredygtig luftfart.
  SAS vil investere i moderne brændstofeffektive fly, bæredygtige flybrændstoffer, nye teknologier og bæredygtige produkter og tjenester med incitament til ændring af kundeadfærd.
 • Forbedringer af SAS driftsplatform.
  SAS vil øge fleksibilitet og effektivitet. Samtidig skal tilpasning til efterspørgsel og konkurrencesituation forbedres.
 • Styrkelse af SAS regnskab gennem nedskæringer og tilførsel af ny kapital.
  SAS FORWARD planens reduktion af SAS årlige omkostninger med i alt SEK 7,5 milliarder svenske kroner skal bane vej for tilførsel af ny kapital og derved revitalisere selskabets økonomiske tilstand.

SAS: Den gamle verden kommer ikke tilbage

SAS har i løbet af pandemien afskediget og hjemsendt tusindvis af medarbejdere, alt fra piloter og kabinepersonale til check-in- og bagagemedarbejdere har måttet holde for.

Men det er ikke pandemien, der har været hovedårsag til at SAS fra 2002 og frem til 2021 har skåret ca. 25.000 ansatte væk.

SAS har de sidste næsten tyve år fulgt en stram plan for reduktion af medarbejderstyrken.

Med SAS FORWARD planen kan det godt tænkes at SAS vil lade endnu flere medarbejdere forsvinde.

Det er en ny virkelighed, der nu møder SAS efter pandemien.

Selskabet skal til at finde nye kundesegmenter, der kan erstatte de mange erhvervskunders forsvinden.

Der er vel kun et sted at se hen – mod de ferie- og fritidsrejsende.

Simon Pauck Hansen, der er direktør i SAS sagde i går til dr.dk:

De her forandringer, vi står foran, er svære for alle. Det medgiver vi.

Det er ikke let.

Sagen er, at når vi i fremtiden skal tage større del i markedet for fritidsrejsende frem for forretningsrejsende, så er det i weekenderne, at fritidsmarkedet rejser.

Så hvis vi ikke er på arbejde, når kunderne er der, så udspiller vi vores mulighed for at tage del i markedet.

Vi kommer ikke til at se den gamle verden komme tilbage for flybranchen.

Vi bliver nødt til at kigge frem, og dér er vilkårene anderledes. Det er ikke selskabets skyld. Det er pandemiens skyld…

Simon Pauck Hansen, SAS til dr.dk.

1: Det bliver spændende at se hvad selskabet mener med det…
2: Det må også blive en opgave for SAS at uddybe hvad der præcis menes med det…
3: For SAS? Eller for SAS kunder?

Flyvere.dk nyhedsbrev

Tilmeld dig vort nyhedsbrev.
Modtag en månedlig mail med de nyeste artikler, nyheder og andet fra flyvere.dk i din mailboks.

Ved min tilmelding til flyvere.dk nyhedsbrev giver jeg tilladelse til at mit navn (valgfrit) og min e-mail registreres og opbevares hos flyvere.dk indtil jeg selv afmelder nyhedsbrevet.

Sidste nyt

Nyheder

Nyeste artikler

Fokker C.V

Beriev A-50

Beriev A-50

Myasishchev M-55

Myasishchev M-55

Payen PA-22

Payen PA-22