Piloter skal have nyt helbredscheck - flyvere.dk

Foto: Wikimedia commons.

Piloter skal have nyt helbredscheck

Kategori: Nyheder

Tags: Flyvelæge, Flyvemedicin, Medicals, TBST

Den flyvemedicinske klinik Doctors.dk har mistet sin godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST).

Det skriver styrelsen* i dag på deres hjemmeside efter en periode med hård kritik af klinikken fra flere sider.

I praksis betyder det, at doctors.dk ikke længere må udføre såkaldte Medicals af piloter og flyveledere.

Klinikken må heller ikke udstede flyvemedicinske helbredsbeviser.

Medicals

Medical er en årlig helbredsundersøgelse som alle civile piloter og flyveledere skal gennemgå for at blive godkendt til fortsat at kunne flyve og lede flytrafik i Danmark.

Medicals må kun udføres af særligt uddannede læger.

Disse læger går under betegnelsen ‘flyvelæge’ og forudsætter en særlig flyvemedicinsk uddannelse og autorisation som flyvelæge.

Styrelsen skriver, at den er blevet bekendt med at Medicals i flere tilfælde er blevet udført af læger uden den nødvendige autorisation til at gennemføre flyvemedicinske helbredsundersøgelser.

Piloter genindkaldes – risikerer at miste godkendelse

TBST oplyser at den nu vil genindkalde et stort antal piloter til en ny helbredsundersøgelse.

“Styrelsen har besluttet at indkalde alle klasse 1- og klasse 2-piloter samt flyveledere, der har gennemgået deres helbredstjek på den pågældende klinik inden for de seneste 12 måneder, til en fornyet helbredsundersøgelse.

Styrelsen er i gang med at få overblik over, hvor mange tilfælde der er tale om. Det skønnes at få betydning for i alt ca. 2.000 piloter og flyveledere.”
TBST*

Sagen kan betyde at et antal piloter og flyveledere risikerer at miste deres godkendelse.

Det vil ske hvis styrelsen finder “væsentlige lægefaglige fejl“.

Betændte og kritisable forhold

Berlingske har gennem længere tid beskrevet betændte forhold på en specifik flyvemedicinsk klinik og en bestemt flyvelæge.

Lægen er under anklage for at have brugt u-autoriserede stempler til udstedelser af godkendelser.

Samme flyvelæge har desuden indtaget en meget problematisk dobbeltrolle hvor lægen ifølge Berlingske:

“…har haft det koordinerende ansvar for kontrol af flyvelægeklinikker i Danmark, samtidig med at hun selv har ejet en flyvelægeklinik på Sjælland, som var underlagt kontrollen.”

Berlingske

Berlingske beskriver også hvordan piloter har oplyst, at deres flyvetilladelse var stemplet af en læge, der ikke havde undersøgt dem, mens den læge, som undersøgte dem ikke er uddannet flyvelæge.

Sagen er nu i hænderne på TBST og den pågældende læge er blevet fyret fra sit job hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og hendes klinik er lukket.

*Artiklen er fjernet på TBSTs hjemmeside.

Flyvere nyhedsbrev

Tilmeld dig vort nyhedsbrev.
Modtag en månedlig mail med de nyeste artikler, nyheder og andet fra flyvere.dk i din mailboks.

Ved tilmelding til flyvere.dk nyhedsbrev giver jeg tilladelse til at flyvere.dk opbevarer mit navn (valgfrit) og min e-mail indtil jeg selv afmelder nyhedsbrevet.

Sidste nyt

Nyheder

Nyeste artikler

Douglas O-2

Douglas O-2

Dassault Falcon 20

Dassault Falcon 20

Ryan X-13 Vertijet

Airbus A310

Airbus A310