Klimarådet: CO2-afgift på flyrejser er nødvendig - flyvere.dk

Foto: Wikimedia commons.

Klimarådet: CO2-afgift på flyrejser er nødvendig

Kategori: Nyheder

Tags: CO2 afgift, Klima og miljø

Vi bliver nødt til at betale den pris, det koster at udlede CO2

Peter Møllgaard, Formand for Klimarådet(cit. fra dr.dk)

Klimarådets formand Peter Møllgaard siger i dag til dr.dk, at en CO2-afgift på flyrejser er nødvendig og at Klimarådet derfor anbefaler en CO2 afgift på flyrejser, der udgår fra Danmark.

De sidste mange år er danskernes forbrug af flyrejser steget markant.

Tal fra Danmarks Statistik beskriver hvordan antallet af flypassagerer i de danske lufthavne i perioden 1990 til 2018 steg fra ca. 15 millioner til ca. 35 millioner årligt. 1

International Air Transport Association (IATA) har i en prognose beskrevet udviklingen for de danske lufthavnes passagertal til i 2050 at ramme de 50 millioner. 2

Flyrejser er et stort og voksende problem for klimaet.

Det [antal flypassagerer/flyrejser, red.] er vokset med 50 procent siden 1990, og det kommer til at vokse yderligere frem mod 2050, siger Peter Møllgaard, som er formand for Klimarådet.

dr.dk

CO2-afgift på flyrejser er nødvendig

Det er derfor vigtigt, at der fra dansk side gøres noget, der kan reducere miljøbelastningen og CO2 udledningen fra det stigende antal flyrejser, siger Peter Møllgaard.

Møllgaard og Klimarådet foreslår derfor, at man lægger en CO2-afgift på flyrejser.

Vi bør lægge nogle afgifter på den CO2, som bliver brændt af i atmosfæren, når man flyver, så flyrejser kommer til at afspejle den sande pris, som det koster at flyve. Vi bliver nødt til at betale den pris, det koster at udlede CO2, siger han.

dr.dk

IATA – Den internationale lufttransport-sammenslutning forudser, at flytrafikken i Danmark og andre europæiske lande vil stige med to procent årligt frem til 2037.

Hvis IATAs prognose holder vil der i 2037 strømme 50 millioner passagerer gennem de danske lufthavne.

Et kompliceret problem

Ifølge dr.dk anerkender Peter Møllgaard, at en eventuelt CO2-afgift er en kompliceret ting:

En af årsagerne til, at politkerne endnu ikke har talt så meget om fly, er jo, at det typisk foregår udenfor landet, altså internationalt. Og derfor er det heller ikke så entydigt, hvem der kan og skal træffe beslutninger på det her område, siger han.

dr.dk

Som vi tidligere har skrevet om, så er de lande, f.eks. Sverige, der omgiver Danmark længere fremme mht. miljø- og klimaafgifter på flyrejser.

Ifølge dr.dk mener Peter Møllgaard, at det vil være bedst at arbejde på at lave aftaler på internationalt plan.

Eksempelvis kunne man starte i nordisk eller europæisk regi.

Både Norge og Sverige er længere fremme end Danmark på det her område. Og Belgien og Holland er kommet med forslag til, at vi skal lave en fælles afgift i EU. Der kunne man jo godt som dansk politiker støtte op om de tiltag, siger han.

dr.dk

I de europæiske lande, hvor der er indført flyafgifter, svinger beløbene meget – blandt andet efter flyturens længde.

Rød blok er for en afgift – undtagen Socialdemokratiet

Blandt de borgerlige partier er der ifølge dr.dk modstand mod en fly- og miljø afgift på flyrejser, undtagen hos de konservative, der foreslår at indføre en afgift på flybrændstoffet.

Blandt partierne på venstrefløjen er man ifølge dr.dk for ideen om at indføre en form for klimaafgift på flyrejser – undtagen hos Socialdemokratiet.

Det giver ingen mening, at der er afgifter på brændstof, tog og biler, når der ikke er på fly. En ren passagerafgift har sandsynligvis en meget lille effekt, hvorimod en CO2-afgift vil have en effekt, fordi det giver flyselskaberne incitamenter til at flyve grønnere, uddyber Radikale Venstre deres svar med i rundspørgen.

dr.dk

Hos Socialdemokratiet er man ikke med på ideen.

Her tænker man mere på hr. og fru Jensen end på klimaet:

Hvis flyafgifter skal virke, så skal de være så høje, at det vil betyde meget for hr. og fru Jensen, der tager afsted engang om året, hvorimod en afgift ikke vil betyde noget for dem, som flyver rigtig meget eksempelvis til og fra arbejde. Det, synes vi, er socialt skævt, siger Dan Jørgensen, der folketingsmedlem for Socialdemokratiet og svarer på vegne af partiet.

dr.dk

Derfor vil Socialdemokratiet hellere en anden vej, hvor man satser på udviklingen af mere klimavenlige måder at flyve på.

Vi skal tænke mere på biobrændsel og forskning i elfly, som der faktisk er fremtidsperspektiver i, siger han.

dr.dk

1 – 2: Kilde: dr.dk

Flyvere nyhedsbrev

Tilmeld dig vort nyhedsbrev.
Modtag en månedlig mail med de nyeste artikler, nyheder og andet fra flyvere.dk i din mailboks.

Ved tilmelding til flyvere.dk nyhedsbrev giver jeg tilladelse til at flyvere.dk opbevarer mit navn (valgfrit) og min e-mail indtil jeg selv afmelder nyhedsbrevet.

Sidste nyt

Nyheder

Nyeste artikler

Douglas O-2

Douglas O-2

Dassault Falcon 20

Dassault Falcon 20

Ryan X-13 Vertijet

Airbus A310

Airbus A310