Piloter må vente på refusion - flyvere.dk

Foto: Wikimedia commons.

Piloter må vente på refusion

Kategori: Nyheder

Tags: Flyvelæge, Flyvemedicin, Medicals, TBST

Sagen om helbredscheck udført af flyvelæger uden den rette autorisation er stadig ikke overstået for piloter, flyveledere og pilotelever i Danmark.

De ca. 900 piloter, pilotelever og flyveledere, der uforskyldt blev ramt af skandalen om den flyvemedicinske klinik Doctors.dk ulovlige praksis, må vente på refusion et stykke tid endnu.

I april i år skrev vi om hvordan flyvemedicinske klinik Doctors.dk mistede retten til at udføre helbredscheck – de såkaldte Medicals – af piloter.

Det var Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), der fratog klinikken sin godkendelse.

Årsagen var at klinikkens læger i flere tilfælde havde udført helbredscheck af piloter uden de nødvendige autorisationer.

En gyldig helbredsundersøgelse med tilhørende bevis, der kaldes en medical, er obligatorisk for piloter og flyveledere.

En medical skal fornys en gang om året og kan kun udstedes af en læge, der har gennemgået en særlig uddannelse inden for flyvemedicin og som derfor er autoriseret som flyvelæge.

Økonomisk pres

Det satte piloter, flyveledere og især pilotelever midt i deres uddannelse under et økonomisk pres.

En pilotuddannelse i Danmark betales af piloteleven selv.

En ny helbredsundersøgelse koster ca. 8.000,00 i Danmark.

I første omgang indkaldte TBST ca. 2.000 piloter og flyveledere til et nyt helbredscheck.

Det tal blev senere reduceret til ca. 900.

Politisk enighed

Et politisk flertal ønskede at piloter og flyveledere fik økonomisk kompensation for den uventede ekstra udgift.

Daværende Transportminister Ole Birk Olesen stillede i slutningen af april 2019 piloter, pilotelever og flyveledere en økonomisk kompensation i udsigt.

… jeg synes ikke, det er rimeligt, at de (piloterne, red.) skal betale for endnu en helbredsundersøgelse…

Ole Birk Olesen til luftfart.nu – maj 2019

Ministerløfte udskudt – piloter må vente på refusion

Så kom det nyligt overståede folketingsvalg, der skiftede den borgerlige regering ud med en socialdemokratisk.

Den nye transportminister Benny Engelbrecht har udtalt at han ikke har i sinde at bryde det løfte om refusion, som den tidligere transportminister afgav til piloter m.fl.

Benny Engelbrecht siger til fagmediet luftfart.nu at han vil forelægge et aktstykke om kompensation for Finansudvalget.

Jeg vil ved først mulige lejlighed anmode Finansudvalget om bevillingsmæssig hjemmel til at kompensere piloterne og flyvelederne for deres udgifter til nye helbredsundersøgelser og piloteleverne for deres udgifter til pilotuddannelsen, såfremt de ikke kan fortsætte,«

luftfart.nu

Næste møde i Finansudvalget er først i september 2019.

Så piloter, pilotelever og flyveledere må vente på refusion i yderligere nogle måneder for nogle uforudsete udgifter, som de på ingen måde har kunnet forudse eller har haft indflydelse på.

Flyvere.dk nyhedsbrev

Tilmeld dig vort nyhedsbrev.
Modtag en månedlig mail med de nyeste artikler, nyheder og andet fra flyvere.dk i din mailboks.

Ved min tilmelding til flyvere.dk nyhedsbrev giver jeg tilladelse til at mit navn (valgfrit) og min e-mail registreres og opbevares hos flyvere.dk indtil jeg selv afmelder nyhedsbrevet.

Sidste nyt

Nyheder

Nyeste artikler

Fokker C.V

Beriev A-50

Beriev A-50

Myasishchev M-55

Myasishchev M-55

Payen PA-22

Payen PA-22