Flere penge til støjhjælp - flyvere.dk

Foto: Wikimedia commons.

Flere penge til støjhjælp

Kategori: Nyheder, Nyheder 2019

Tags: F-35, F-35 og støjen

DR Nyheder har bragt en nyhed om et lækket aftaleudkast fra den socialdemokratiske regering om økonomisk kompensation til naboer til Flyvestation Skrydstrup.

Det er (igen) indkøbet af de nye F-35 kampfly, der er årsag til spekulationer, krav fra naboer og lækkede notater og aftaleudkast fra regeringen.

Ifølge udkastet vil den nye socialdemokratiske regering tilbyde markant flere penge til støjhjælp end den tidligere regering ville.

Regeringen vil tilbyde økonomisk erstatning for i alt 230 millioner kroner til naboer til Flyvestation Skrydstrup, når de nye F-35 fly stationeres på stationen.

En markant stigning

Den tidligere borgerlige regering planlagde at bruge ca. 30 millioner kroner til økonomisk kompensation.

Der er derfor tale om et markant løft af det beløb den nye socialdemokratiske regering planlægger at bruge.

Tre zoner

Ifølge dr.dk opererer udkastet med en inddeling af området omkring Flyvestation Skrydstrup i tre zoner:

En rød zone, der dækker nabo-ejendomme i umiddelbar nærhed af flyvestationen. Her vil regeringen tilbyde opkøb af boliger og landejendomme. Alternativt vil man kunne få tilbudt støisolering.

En gul zone, der dækker et større område omkring flyvestationen. Her vil beboere blive tilbudt støjisolering.

Den tredje zone dækker resten af området omkring Skrydstrup. Her er der ingen planer om kompensation.

Naboer er ikke tilfredse

Hvorvidt det er alle naboer, der i samlet flok ikke er tilfredse med det udkast, som regeringen i øjeblikket forhandler med folketinget, vides ikke.

Til JydskeVestkysten udtaler formanden for foreningen Flyvestations Skrydstrups naboer, Agnes Rosenlund, at beløbet slet ikke er nok.

Hun savner flere penge til støjhjælp:

Vi kan se, at de imødekommer ønsket om, at dem, der overflyves med den højeste støjværdi, får tilbudt opkøb. Men ellers synes vi ikke, at 230 millioner kroner er et prangende beløb…

jv.dk

Savner en zone mere

Agnes Rosenlund siger til JydskeVestkysten at hun savner en zone mere i opdelingen af det område, der rammes (er ramt) af støj fra de danske kampfly:

Jeg savner en orange zone imellem den gule og den røde. Man går fra fuld erstatning i den røde zone til i princippet ingen erstatning i den gule zone, siger formanden.

jv.dk

Ikke noget nyt fænomen

Som vi tidligere på flyvere.dk har slået fast, så larmer jet kampfly!

Det er ikke noget nyt fænomen.

Hvis man vil have et velfungerende flyvende afvisningsberedskab, så forudsætter det moderne kampfly.

Til gengæld er antallet af klager over larmen steget kraftigt indenfor de seneste få år.

Haderslevs borgmester H. P. Geil fra Venstre, slår stilfærdigt fast til dr.dk at larm fra jet kampfly ikke er noget nyt:

F16 flyene har fløjet i 40 år, og der har aldrig været så mange klager, som der er nu. Det bliver ikke mindre, når F35’eren som larmer mere, kommer…

dr.dk

Hvem har ansvaret?

Borgmesterens udtalelse om flystøjen fra jet kampfly sker i forbindelse med den lurende konflikt om hvem, der skal varetage ansvaret for kontrol og tilsyn med larmen fra de nye F-35 fly.

Borgmesteren forudser at opgaven med kontrol og tilsyn med larmen fra de nye F-35 fly i kommunalt regi vil blive meget vanskelig – nærmest umulig.

Der er det, vi siger, at den myndighedsopgave bør ligge et andet sted.

Særligt i den periode, hvor der både flyver F-16 og F-35, hvor det for borgerne er umuligt at skelne, hvilket fly der er tale om, eller om de brager op og skal have fat i Putins fly med afvisningsberedskabet

dr.dk

Vil staten tørre opgaven af på kommunerne?

Direktør hos forsvarsministeriet Per Pugholm Olsen har tidligere på ugen udtalt, at regeringen (Forsvarsministeriet og Miljøministeriet ) vurderer, at Haderslev kommune godt kan varetage tilsynsopgaven med støj fra Flyvestation Skrydstrup.

Det ønsker direktøren ifølge flere medier ikke længere at kommentere.

Til det siger Haderslevs borgmester, at det at have myndighedskontrollen over en (statslig) militær lufthavn er en meget speciel opgave.

Overgangen til en anden type fly gør ikke opgaven nemmere at løse – snarere tværtimod.

Borgmesteren er også meget skeptisk overfor udsigten til at skulle sagsbehandle klager fra beboere om flystøjen – ikke mindst i den (lange?) overgangsperiode, hvor både F-16 fly og F-35 fly vil buldre mod himlen.

flyvere.dk mener

At overlade et ansvar for kontrol og tilsyn med en statsligt drevet flyvestation til den kommune, som stationen tilfældigvis ligger i, vil være et eksempel på at statslige opgaver tørres af på det kommunale system.

Det er et kommunalt system, der slet ikke besidder de nødvendige kompetencer og ressourcer til at kunne løfte opgaven.

I en tid hvor alle klager over alt og hvor mange øjner mulighed for økonomisk vinding bare man klager, er det vigtigt med et kompetent og velfungerende tilsynsapparat, der med autoritet kan afgøre klagesager.

Flyvere.dk vil gerne erklære vores solidaritet med både Skrydstrups beboere og Haderslevs borgmester.

Vi synes det er en god ide at tilbyde økonomisk hjælp til f.eks. støjisolering af de mest udsatte boliger i Skrydstrups nærområde – også gerne flere penge til støjhjælp end den tidligere regering ville afsætte.

Men vi er lidt splittede i vores solidaritet.

Vi noterer, i lighed med Haderslevs borgmester, det ejendommelige i at Skrydstrups naboer pludselig – efter 40 år med F-16 fly, der både dagligt og natligt buldrer mod himlen – eskalerer deres utilfredshed og antallet af klager over larmen.

Perceptionsundersøgelser fra Holland har vist, at naboerne til en hollandsk F-35 base ikke kunne notere nogen væsentlig forøgelse af støjniveauet.

Det virker som om at udsigten til økonomisk kompensation spiller en rolle i hele forløbet om udstationeringen af F-35 flyene.

Flyvere.dk nyhedsbrev

Tilmeld dig vort nyhedsbrev.
Modtag en månedlig mail med de nyeste artikler, nyheder og andet fra flyvere.dk i din mailboks.

Ved min tilmelding til flyvere.dk nyhedsbrev giver jeg tilladelse til at mit navn (valgfrit) og min e-mail registreres og opbevares hos flyvere.dk indtil jeg selv afmelder nyhedsbrevet.

Sidste nyt

Nyheder

Nyeste artikler

Fokker C.V

Beriev A-50

Beriev A-50

Myasishchev M-55

Myasishchev M-55

Payen PA-22

Payen PA-22