Demonstrationsflyvning med F-35 er planlagt - flyvere.dk

Foto: Wikimedia commons.

Demonstrationsflyvning med F-35 efter St. Bededag

Forsvarsministeriet har meddelt at en demonstrationsflyvning med F-35 er planlagt.

I løbet af uge 21 2019, hvilket vil sige efter St. Bededag, vil en demonstrationsflyvning med F-35 blive gennemført i luftrummet over flyvestation Skrydstrup.

Ved demo-flyvningen vil både de nuværende F-16 kampfly og et eller flere eksemplarer af det nye F-35 fly deltage.

Det skriver Forsvaret på sit nyligt oprettede website F-35 i luften, (red. 2021: websitet er ikke længere aktivt), hvor man kan læse nærmere om demo-flyvningerne.

Er F-35 mindre støjende?

Diskussionen om hvor meget F-35 flyene støjer har bølget frem og tilbage i efterhånden flere år.

Der er på det sidste fremkommet (fornyede) meldinger om at F-35 larmer mindre end først antaget.

Både (objektive) målinger, men også målinger af den oplevede (subjektive) støj fra F-35 har givet et mere differentieret billede af støjen.

Senest har det norske Forsvarsbygg i en foreløbig konklusion af deres egne målinger, udtalt at det virker som om F-35 støjer mindre end først antaget.

DR har tidligere, i et indslag i nyhedsmagasinet 21 Søndag, fortalt om de norske F-35 flys placering på Flyvestation Ørland ved Trondheim i Norge.

Indslaget berettede om flyenes lydtryk (larm) og om opfattelsen af larmen:

Ifølge norske Forsvarsbygg, der svarer til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse herhjemme, tyder de første målinger på, at F-35 i virkeligheden støjer mindre end først beregnet.
dr.dk: Forsvaret sætter dato på længe ventet lydprøve

Som flyvere.dk tidligere har skrevet om, så er oplevelsen af støj en personlig og subjektiv størrelse.

Oplevet støj er for den enkelte en svær størrelse at videreformidle på en objektiv måde.

Det ligger i sagens natur.

Hollandske erfaringer

Det hollandske forsvarsministerium gennemførte i maj 2016 en såkaldt Perceptionsmåling af støjen fra F-35.

Det skete i samarbejde med det hollandske luft- og rumfartscenter, Nederlands Luchten Ruimtevaartcentrum (NLR),

Perceptionsmålinger er ofte lavet ved spørgeskema undersøgelser (understøttet af lydmålinger med teknisk udstyr), for en gruppe deltagere.

Perceptionsmålinger foregår ved kontrollerede overflyvninger af et bestemt område, på bestemte tidspunkter og med bestemte flytyper.

Metoden kaldes Sound Perception / Perception Flights.

Den hollandske rapport konkluderer, med et forbehold for den lille mængde objektive og subjektive måledata, at F-35 støjer mindre end forventet.

Man kan læse den hollandske rapport fra 2016 med konklusioner her.

Tomato / Tomahto – nye danske målinger

Forsvaret meddeler, at man har indgået en kontrakt med det hollandske NLR.

Man skriver ikke rigtig noget om hvad NLR skal.

Vi går ud fra, at der er planlagt et forløb, der minder om den undersøgelse, som NLR udførte og rapporterede om i 2016.

Må vi godt slå fast: Et jet kampfly larmer!

Det er vi overbeviste om at også beboerne ved Flyvestation Skrydstrup ved alt om!

F-35 er et både større og tungere fly end F-16, så det er naturligt, at der sidder en større og mere kraftfuld motor i F-35.

Der er foretaget mange målinger og mange personer har udtalt sig om F-35 og støjen – uden at et F-35 kampfly endnu har været luften over Skrydstrup.

Hele diskussionen strander lidt på oplevelsen (perceptionen) af støj.

Oplevet støj er noget individuelt, der baserer sig på individuelle udtalelser, interviews, spørgeskemaer mv.

Resultater fra perceptionsmålinger af støj må nødvendigvis skulle tages med et gran salt.

F.eks. kan man på forhånd beslutte sig for at noget larmer… og at det larmer mere end noget andet.

Man kan maksimere diskussionen om F-35 og støjen ved at forskyde den oplevede støj til, at børnene skriger, når der kommer et jet kampfly flyvende.1

Forsvaret bør ‘lytte’ til den oplevede støj – og til de mennesker, der oplever den…

Vi tror ikke, at beboerne omkring Flyvestation Skrydstrup er hverken sarte eller har besluttet sig på forhånd om flystøjen.

Vi ved hvor infernalsk og altdominerende flystøj kan være… Det ved man når man bor i nærheden af en flybase…

Hvis man bare en gang har overværet (tæt på) et Avro Vulcan eller et McDonnell Douglas F-4 Phantom kampfly lette fra en flybase, så ved hvor enormt et lydtryk et jetfly kan producere.

Som nævnt tidligere i artiklen er F-35 et både større og mere kraftfuldt kampfly.

Derfor vil det (naturligvis) også støje mere.

Det er derfor ikke mærkeligt at forvente mere støj.

Men det er heller ikke så underligt, at den forventning kan skabe uro og bekymring hos naboerne til Flyvestation Skrydstrup.

Gode solide lydmålinger, (objektivt målt lydtryk i decibel), der sammenligner lyddata, kan hjælpe med at fastslå hvorvidt det ene fly larmer mere end det andet.

Objektive lydmålinger af henholdsvis F-16 og F-35 bør og kan ikke stå alene, når der skal konkluderes og lægges en plan for fremtiden for beboerne omkring Flyvestation Skrydstrup.

Selvom en demonstrationsflyvning med F-35 er planlagt, så bør forsvarsministeriet og den danske regering lytte til hvordan beboerne oplever støjen fra F-35 – og så handle på baggrund af det beboerne siger.

Norsk forbillede

Forsvarsministeriet bør skæve noget mere til hvordan den norske regering gennem Forsvarsbygg har håndteret støjen fra F-35.

Hovedbasen for de norske F-35 kampfly er flyvestation Ørland ved Trondheim i Norge.

Her har det norske Forsvarsbygg, der er det norske forsvars byggetjeneste, ofret over en milliard norske kroner på lydisolering og opkøb af de mest udsatte boliger ved flyvestation Ørland.

Det springende punkt er (som det ofte er i Danmark) penge…

… både når der skal indkøbes nye F-35 kampfly og når der skal planlægges kompensation til berørte borgere omkring Skrydstrup.

Det danske samfund kan ikke uden videre udsætte borgere i et bestemt område for en lydpåvirkning, der af nogle vil kunne opleves som op til dobbelt så voldsom som før – målt som lydtryk og oplevet støj.

F-35 demonstrationsflyvning - flyvere.dk

OPDATERET april 2019:

Der er nu tilføjet konkrete datoer for demo flyvningerne med F-35:

Onsdag 22/5 eller torsdag 23/5 2019 angives af forsvaret som dato (og alternativ dato) for de første flyvninger med F-35 i dansk luftrum.

Læs mere om demonstrationsflyvningen med F-35 her.

1: Oplysningerne stod beskrevet i JPs artikel “Når flyene kommer, skriger børnene” d. 9/6 2018. Flyene var af typen F-16, der udførte lavtflyvning over bebygget område. Foto: Kaszynzki, Lockheed Martin. CC BY 2.0

Flyvere.dk nyhedsbrev

Tilmeld dig vort nyhedsbrev.
Modtag en månedlig mail med de nyeste artikler, nyheder og andet fra flyvere.dk i din mailboks.

Ved min tilmelding til flyvere.dk nyhedsbrev giver jeg tilladelse til at mit navn (valgfrit) og min e-mail registreres og opbevares hos flyvere.dk indtil jeg selv afmelder nyhedsbrevet.

Sidste nyt

Nyheder

Nyeste artikler

De Havilland Sea Vixen

de Havilland Sea Vixen

Airspeed Ambassador

Airspeed Ambassador

Fokker C.V

Grumman KA-6D Intruder

Grumman A-6 Intruder

Beriev A-50

Beriev A-50