Rapport om F-35 og støjen offentliggjort - flyvere.dk

Foto: Wikimedia commons.

Rapport om F-35 og støjen offentliggjort

Så blev den endelige rapport om F-35 og støjen offentliggjort.

Det skete i går 22. januar 2020, da Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse offentliggjorde rapporten på deres hjemmeside.

Red.: opdatering 2021: Rapporten er ikke længere tilgængelig på Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses hjemmeside. I dag kan du finde rapporten her.

Rapporten er udarbejdet af den hollandske virksomhed NLR – Netherlands Aerospace Centre, der har udarbejdet en tilsvarende rapport for det hollandske luftvåben, som flyvere.dk tidligere har rapporteret om.

Selvom rapportens titel er Sound perception Danish demonstration flight F-35A compared to F-16A/B, så består rapportens datagrundlag både af objektive målinger af de såkaldte ‘peak levels‘ ved flystøjen og af en perceptionsmåling af flystøjen blandt beboerne i løbet af demonstrationsflyvningerne.

Der blev udført objektive lydmålinger, der er målinger af såkaldte spidsværdier (peak levels), udtrykt i decibel db(A);

Spidsværdien (LAmax) er et almindeligt anvendt mål til at udtrykke støjniveauet fra en individuel flyvning. De målte spidsværdier udtrykkes i A-vægtet decibel, også angivet som dB(A). Denne enhed anvendes over hele verden til at beskrive støjniveauer fra fly (se reference 4 for flere detaljer).

NLR-CR-2019-264 (Her gengivet efter Forsvarsmin. danske udgave af rapporten)

Der blev samtidig gennemført en perceptionsmåling af den oplevede flystøj i løbet af demonstrationsflyvningen den 22. maj 2019 i luftrummer over Skrydstrup.

Hovedformålet med denne undersøgelse var derfor at måle forskellen i lokalbefolkningens lydopfattelse af en F-35A og en F-16 under demonstrationsflyvningerne, samt at måle spidsværdierne på et antal målepunkter i nærheden af Flyvestation Skrydstrup under disse flyvninger.

NLR-CR-2019-264 (Her gengivet efter Forsvarsmin. danske udgave af rapporten)

Den oplevede støj

Perceptionsmåling af flystøj er en subjektiv undersøgelse af den oplevede støj – i det her tilfælde blandt beboere i området omkring Skrydstrup.

Den oplevede støj – perceptionsmålingen blandt beboerne – blev gennemført ved hjælp af et online spørgeskema, som alle beboere i området kunne tilmelde sig.

NLR spurgte i skemaet simpelthen følgende:

“Hvordan oplevede du lyden i forhold til den lyd du normalt oplever?”

NLR-CR-2019-264 (Her gengivet efter Forsvarsmin. dansk udgave af rapporten)

Enslydende konklusioner

Rapportens konklusioner ligner de konklusioner, som den hollandske undersøgelsesrapport kom frem til.

Beboerne i området omkring Fighter Wing Skrydstrup kunne ikke konstatere store forskelle i lydniveauet mellem støjen fra de F-16 fly og støjen fra de F-35 fly, der deltog i demoflyvningerne.

NLRs rapport indeholder sammenfatningen af den oplevede flystøj i tabellen herunder.

Rapport om F-35 og støjen offentliggjort - flyvere.dk
Ill.: NLR-CR-2019-264 | November 2019: Sound perception Danish demonstration flight F-35A compared to F-16A/B.

Ifølge rapportens resultater oplevede beboerne det generelle lydniveau under demoflyvningerne som en smule højere end normalt.

De oplevede også støjen fra F-35 som lidt mere larmende og med lidt flere vibrationer end F-16 flyenes.

Rapporten konkluderer blandt andet at:

– Deltagerne opfattede små forskelle i lydstyrken (volumen) og vibrationsniveau på F-35A og F-16.

– Lyden fra en F-35A blev opfattet som en anelse kraftigere end lyden fra en F-16.

– Deltagerne vurderede lyden fra en F-35A som en smule mere vibrerende end lyden fra en F-16.

– Deltagerne opfattede ingen væsentlige forskelle på lydfrekvensen.

NLR-CR-2019-264 (Her gengivet efter Forsvarsmin. danske udgave af rapporten)

Ifølge rapporten er den oplevede støj den samme overalt i området omkring Skrydstrup.

Lavere objektiv støj fra F-35

Rapporten rummer også data-resultater for de objektive støjmålinger, peak levels, der blev foretaget samme dag under demoflyvningerne.

Der blev opsat lydmålingsudstyr på syv forskellige lokaliteter i området omkring Flyvestation Skrydstrup.

Det er interessant, at se at i tre ud af de i alt syv lokaliteter var det F-16 fly, der leverede de højest målte decibel.

Rapport om F-35 og støjen offentliggjort - flyvere.dk
Ill.: NLR-CR-2019-264 | November 2019: Maximum measured peak levels (LAmax) in dB(A).

Rapporten gør samtidig opmærksom på, at det på grund af den meget lille mængde data ikke var muligt at lave prognoser for den samlede årlige støjmængde, udtrykt som LDEN mængden, for området omkring Skrydstrup.1

Nogle beboere ikke tilfredse

På trods af rapportens forholdsvis klare konklusioner om flystøjen fra både F-35 og F-16, så er flere af områdets beboere ikke tilfredse med rapportens resultater.

Perceptionsmålingens online besvarelser rummer flere utilfredse kommentarer fra beboere omkring Skrydstrup:

Vi synes ikke de larmede som de plejer at kunne, de var ikke i fuld fart, vores hund plejer at hyle…

De fløj ikke på noget tidspunkt som vi normalt oplever det. De larmede heller ikke tilnærmelsesvis på samme måde. Så for mig har denne test været rent til grin…

NLR-CR-2019-264 (Her gengivet efter Forsvarsmin. dansk udgave af rapporten)

Kvart milliard i kompensation

Et bredt flertal i Folketinget er enedes om at bevilge i alt 250 millioner kr. i kompensation i forbindelse med indkøbet og udstationeringen af F-35 flyene på Fighter Wing Skrydstryp.

Til DR siger Socialdemokratiets forsvarsordfører, Bjarne Laustsen, at selvom det nu er klart at støjgenerne fra de nye F35-kampfly tilsyneladende ikke bliver så store som frygtet, så skal der ikke ændres noget ved beslutningen om at yde kompensation:

Vi vil simpelthen have, at der er orden i sagerne, og at folk kan føle sig trygge ved at bo ved siden af en lufthavn,

samtidig siger Bjarne Laustsen at:

…man [skal] huske på, at det drejer sig om to fly om dagen, der vil starte og lande på hverdage. Det er altså reelt set kun 10 minutter om dagen, man bliver belastet…

dr.dk

Størrelsen på den vedtagne kompensation på 250 millioner kroner faldt heller ikke i god jord hos beboerne omkring Skrydstrup.

Formanden for foreningen Flyvestations Skrydstrups naboer, Agnes Rosenlund, udtalte i november 2019, at beløbet slet ikke er nok.

Kompensation for hvad – mindre støj?

Det er svært og har altid været svært at gøre alle tilfredse – selvom vores politikere tilsyneladende forsøger.

Det vidner bla. Bjarne Laustsens ejendommelige udtalelse om ‘tryghed‘ om.

Tryghed for hvad?

Vil en pose penge gøre det mere trygt at være nabo til Flyvestations Skrydstrup?

Der foreligger nu to forskellige målinger, der påviser ingen nævneværdige forskelle i støjniveauet fra F-35 og F-16 flyene på Fighter Wing Skrydstrup.

Den ene er en objektiv måling af de decibel, der kommer fra F-35 og F-16 flyene ved Skrydstrup.

Den viste, at i næsten halvdelen af overflyvningerne larmede F-16 enten ligeså meget eller mere end F-35.

Den anden er en perceptionsmåling besvaret af beboerne selv omkring Skrydstrup.

Selvom enkelte var utilfredse med selve den måde, demoflyvningerne blev gennemført på, så udtrykte ligeså mange at F-35 IKKE larmede mere end F-16 flyene har gjort i nu 40 år.

F-16 flyene har fløjet henover Danmark i 40 år.

Indenfor de sidste to-tre år er klage-aktiviteten og klageniveauet fra beboerne omkring Skrydstrup steget til et hidtil uset niveau.

Pennies from Heaven

Det er ejendommeligt, at efter 40 år med F-16, er larmen fra flyene blevet et meget større problem end hidtil og det er først og fremmest blevet til en sag om økonomisk kompensation…

Haderslevs borgmester H. P. Geil fra Venstre har tidligere nævnt dette på en stilfærdig måde:

F16 flyene har fløjet i 40 år, og der har aldrig været så mange klager, som der er nu. 

Flere penge til støjhjælp – flyvere.dk

Er det udsigten til Pennies from Heaven, der for alvor har sat gang i klagestrømmen fra beboerne omkring Skrydstrup?

Selvom det nu er fastslået i NLRs rapport, at F-16 i nogle tilfælde – ved nogle overflyvninger – larmer mere end F-35 og at i hvertfald nogle beboere omkring Skrydstrup ikke betragter støjen fra F-35 som et (nyt) problem, så fastholder man sine klager og utilfredshed – efter 40 år med F-16 – heraf en stor del ved Flyvestation Skrydstrup…

1: NLRs rapport nævner, at der kun blev fløjet på en enkelt dag med få målesteder.

Flyvere.dk nyhedsbrev

Tilmeld dig vort nyhedsbrev.
Modtag en månedlig mail med de nyeste artikler, nyheder og andet fra flyvere.dk i din mailboks.

Ved min tilmelding til flyvere.dk nyhedsbrev giver jeg tilladelse til at mit navn (valgfrit) og min e-mail registreres og opbevares hos flyvere.dk indtil jeg selv afmelder nyhedsbrevet.

Sidste nyt

Nyheder

Nyeste artikler

Fokker C.V

Beriev A-50

Beriev A-50

Myasishchev M-55

Myasishchev M-55

Payen PA-22

Payen PA-22